Bahaüddin Nakşibend(k.s) Den Nasihatler...


Açıklama: Bahaüddin Nakşibend(k.s) Den Nasihatler...
Kategori: Nasihatler
Eklenme Tarihi: 15.Haziran.2009
Geçerli Tarih: 18.Şubat.2019, 03:19
Site: Tefsir Oku
URL: http://www.tefsiroku.com/haber_detay.asp?haberID=425


Bizim yolumuz, Allâh Teâlâ'nın gösterdiği kurtuluş yoludur Çünkü bu yol, sünnete uymak ve ashâb-ı kirâma tâbî olmaktır Bu sebeple yolumuzda az zamanda çok kazanç elde edilir
Yolumuz, sohbet ve muhabbet yoludur Sahabe-i kirâmın yolunun sohbet olduğu gibi Hayır ve bereket, beraberliktedir; beraberlik de sohbetle olur Yalnızlığa (inzivâya) çekilmekte şöhret tehlikesi de olabilir, şöhret ise âfettir
Bizim yolumuzda olan kimselerin şu üç şeye dikkat etmesi gerekir:
Birincisi; Allâh Teâlâ'ya karşı edebdir Yâni zâhiri ve bâtını ile tamamen kulluk içinde olmalı, Allâh Teâlâ'nın bütün emirlerini yerine getirip, yasaklarından sakınmalı, Allâh Teâlâ'dan başka her şeyi gönülden çıkarmalı ve nîmetleri Allâh yolunda seferber etmelidir
İkincisi; Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e karşı edebdir Bu da; ibâdet, muâmelât ve bütün davranışlarda O'na muhabbetle uymaktır
Üçüncüsü; seni irşâd eden Hak dostuna karşı edebdir
Yenilecek bir gıdâ, bir yiyecek, her ne olursa olsun gafletle, öfke ile veya istemeyerek hazırlanmış ve tedârik edilmişse, onda hayır ve bereket yoktur Zîrâ ona nefs ve şeytan yol bulmuştur Böyle bir yiyeceği yiyen kimsede, mutlaka feyiz ve huzurunu bozacak bir netice meydana gelir Gaflete dalmadan yapılan ve Allâh Teâlâ'yı düşünerek yenen helâl ve hâlis yiyeceklerden hayır meydana gelir İnsanların hâlis ve sâlih ameller işlemeye muvaffak olamamalarının sebebi; yemede ve içmede harama, şüpheli şeylere ve kul haklarına dikkat etmemeleridir Her ne hâl olursa olsun, bilhassa namazda huşû ve huzur hâlinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek; helâl lokma yemeye ve yemeği Allâh Teâlâ'yı hatırlayarak pişirip O'nun huzûrunda imiş gibi yemeye bağlıdır Vücûdu haram lokma ile beslenmiş olan bir kimse, namazdan bir neşve duyamaz
Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in:
"Namaz, müminin mîrâcıdır" (Süyûtî, Şerhu İbn-i Mâce, I, 313) ifâdesinde hakîki namazın derecelerine işâret vardır Namaza duran kimsenin, iftitâh tekbîrini söylerken, Allâh Teâlâ'nın azametini, yüceliğini düşünerek, huşû ve huzur hâlinde olması gerekir Öyle ki, bu hâlini istiğrak, yâni kendinden geçme hâline eriştirmelidir Bu hâlin zirvesi, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'dedir
"Lâ ilâhe illallâh" kelimesini söylemenin hakîkati, Allâh Teâlâ'dan başka ne varsa hiçbirini kalbde put hâline getirmemektir İslâm dîninin hükümlerini îfâ etmek, yâni emirleri yapıp yasaklardan sakınmak; haramları, şüpheli şeyleri, hattâ mübahların fazlasını terk etmek, ruhsatlardan uzak durmak, mübahları zarûret miktarınca kullanmak, tamâmen nûr ve safâdır Aynı zamanda evliyâlık derecelerine kavuşturan bir vâsıtadır Velâyet derecelerine bunlarla ulaşılır Uzak kalanların hepsi, bunlara dikkat etmediklerinden uzak kalırlar ve kendi arzularına uyarlar Yoksa Cenâb-ı Hakk'ın feyzi her an gelmektedir.

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 kamagra gel levitra generique levitra en ligne