Alemlere Rahmet Peygamberimiz


Açıklama: Alemlere Rahmet Peygamberimiz konulu Cuma hutbesi
Kategori: Cuma Hutbeleri
Eklenme Tarihi: 22.Mayıs.2009
Geçerli Tarih: 25.Mayıs.2019, 10:59
Site: Tefsir Oku
URL: http://www.tefsiroku.com/haber_detay.asp?haberID=241


ÂLEMLERE RAHMET, PEYGAMBERİMİZ!

Muhterem Müslümanlar!


Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) henüz dünyaya gelmeden önce, insanlar değer ölçülerini yitirmiş, yollarını şaşırmışlardı. Küfür ve şirk gönülleri karartmış, haksızlık hayatın bütün alanlarını kuşatmıştı. Sosyal hayat bozulmuş, ahlâkî değerler yozlaştırılmıştı. Akrabalık bağları koparılıyor, komşuluk hukuku ihlâl ediliyordu. Kadınlara insanî muâmele yapılmıyor, zâlimler mazlumları eziyor, emeğin hakkı verilmiyordu.  

Değerli Kardeşlerim!

İşte Sevgili Peygamberimiz, karanlığın böylesine yoğun olduğu bir dönemde dünyayı şereflendiriyor; sapıklık, putperestlik ve hurafelerle kararan gönülleri, Kur'ân'ın nûruyla aydınlatıyor; insanlığı yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırıyordu. Bu çağrıya kulak verenlere sözün doğrusunu söylemeyi,  emanete riâyet etmeyi, akrabalık bağlarını korumayı, komşularla iyi geçinmeyi ve kan dökmemeyi öğütlüyordu. Nikahsız yaşamaktan, yalan söylemekten, yetim malı yemekten, haksız kazanç sağlamaktan, iftira etmekten uzak durmayı emrediyor; insanları namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekât vermeye, iyilik yapmaya, bireysel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyordu. Çünkü O, başta okuduğum ayet-i kerimenin ifadesiyle, "Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş"ti.(1) Bir hadislerinde de; "Ben bir rahmet ve hidayet rehberiyim" (2) buyurmuştur. 

Çocuklara şefkat ve merhamet gösterilmesini istemiş; çocukları öperken birisinin; “Ya Rasûlallâh! Siz çocukları öper misiniz? Ben çocukları hiç öpmem” demesi üzerine; "Allah senin kalbinden şefkat ve merhameti çıkardıysa ben ne yapayım!" (3) diyerek bu kişiyi uyarmıştır. Bir savaş esnasında bir kaç çocuğun çarpışan iki taraf arasında kalıp öldüğünü görünce, bundan büyük üzüntü duymuş; "Ey Allah'ın Rasûlü! Neden bu kadar üzülüyorsunuz, bunlar müşrik çocuklarıdır" diyenlere şu ibretli cevabı vermiştir; "Bunlar müşrik çocukları da olsa masumdurlar? Dikkat edin, çocuk öldürmeyin! Her insan tertemiz fıtrat üzere yaratılmıştır?" (4) Aynı şekilde ana-babaya, kadınlara, yaşlılara şefkat gösterilmesini ve iyi davranılmasını emretmiş; kişinin mü'min kardeşine tebessümde bulunmasının bile sadaka olduğunu belirtmiştir.

Kıymetli Mü’minler!

Sevgili Peygamberimizin âlemlere rahmet oluşu yalnızca insanlarla sınırlı kalmayıp, bütün canlıları kuşatmıştır. Bir hadislerinde; "Allah, merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsinler..." (5) buyurarak,  bütün varlıklara şefkatle muamele edilmesini istemiştir. Diğer bir hadislerinde de; "Haksız yere bir serçeyi bile öldürenden, Yüce Allah kıyamet gününde hesap soracaktır" (6) buyurmuştur. Bir defasında açlıktan karnı sırtına yapışmış, yorgun ve bitkin duruma düşürülmüş bir deve görünce; "Konuşamayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun" (7)  buyurarak deve sahiplerini ikaz etmiştir. Yine kedisini aç bırakarak işkence eden bir kadının İlahi cezaya uğrayacağını bildirmiş, köpeğe yaptığı iyilik yüzünden de bir kişinin cennete gireceğini haber vermiştir. (

O halde Aziz Kardeşlerim!


Geliniz, bizler de Sevgili Peygamberimiz gibi ailemiz, çocuklarımız, komşularımız, akrabalarımız, kısaca tüm insanlık ve canlılar için rahmet vesilesi olalım. Elimizle, dilimizle, iş ve icraatlarımızla çevremize faydalı olup, güven, huzur ve mutluluk verelim.
 
Hutbemi, 14-20 Nisan 2009 tarihleri arasında mübarek doğumu kutlanacak olan peygamberimizin hadis-i şerifinin mealiyle bitiriyorum:

“Ben rahmet olarak gönderildim, lanetleyici olarak değil!” (9)
                                   

Hazırlayan:  Dr. Muhlis AKAR
                       Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi   _____________________
1- Enbiya 107
2- Dârimî, Sünen, "Mukaddime", 3
3- Buhâri, Edep, 18
4- Müsned, Ahmed İbn Hanbel, III/ 435
5- Tirmizi, Birr 16; Ebû Dâvud, Edeb 58
6- Nesâi, Dahâyâ, 42
7- Ebu Davud, Cihad, 44
8- Buhârî, Bed'ü'l-Halk, 16
9- Müslim, Birr 87 (Had. No:2599)

viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 kamagra gel levitra generique levitra en ligne